Maritim

Eg, sort

Eg, med krum vange

Eg, halvsvings

Eg og sort

Ask, halvsving med repos

Ask og hvidt

Ask med krum vange